Millət Vəkili Aqil Məmmədov kimi ziyallılarımızın uzaq görən siyayəti...

30-01-2021, 10:40
2871
Millət Vəkili Aqil Məmmədov kimi ziyallılarımızın uzaq görən siyayəti...

Azərbaycan ziallılarının əsirlərdir ki, fədakarlığının şahidiyik. Azərbaycan Rusiya imperiyası tərəfindən işğal olduğu devirdən bu günə qədər, hər formada zülmə və köçürməyə məruz qalıb. Lakin ölkıdı olan ziyallılarımızın fədakarlığı ilə bu zülümlərə məruz qalan Azərbaycan bir xalq kimi, bir devlət kimi dünya səviyyədə özünə məxsus yerini alıb.

Hələ Məmmədəmin Rəsulzadənin “Bir kərə qaldırılan bayraq bir daha enməz” məhşur cümləsi ilə müstəqil Azərbaycan dövlət bayrağını göyə ucaltması sayəsində 11 - ci qanlı ordunun Azərbaycanı bir dövlət kimi işğal etməsinə səbəb oldu. Məhs bu səbəbdən Azərbaycan respublikası Rusiyanın tərkibində olan çox saylı respublikalardan fərqli olaraq müstəqil şəkildə suverenliyə malik olub. Məhs bunu səbəbdən Azərbaycan bir respublika kimi SSSR - nin tərkibindən çıxdı. Ermənilər SSSR - i  ali sovetində Qarabağın ermənistana verilməsi məsələsini qoyanda başda Ümum milli liderimiz Heydər Əliyev və Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliyə etirazını bildirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edən Mixail qarbaçov və onun həyat yoldaşı Raisa Mixaylonna Ermənilərdən Qarabağın ermənistana verilməsi müqabilində Raisa Mixaylonnaya iri bir brilyant hədiyə edir. Azərbaycan xalqı buna etiraz edəndə, Mixail Qarbaçov çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Ermənistanda isə kütləvi etirazlar başlayır. Şuarlarında Raisa Brilyantı qaytar tələbi olur. 20 yanvar hadisələri Azərbaycan müstəqilliyini əldə etməklə nəticələnir. SSSR - i dağılır. Azərbaycanın bir parçası olan Qarabağı Ermənilər, Rusiya kimi iri dövlətlərin yardımı ilə zəbt edir. Ermənilər əli yalın mülki şəxslərə qarşı soyqırım edir. Heydər Əliyev Azərbaycan hakimiyyətinə gəlir. Ölkənin parçalanma təhlükəsindən qoruyur. Uzun müddətli atəşkəsə nail olur. Azərbaycanın inkişafına nail olur. Zəngin Azərbaycan dövləti yaradır.  

Ümum milli liderimiz Heydər Əliyevin laiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev işğal altında olan torpaqlarımızı azad edir.   

Məhz Millət Vəkili Aqil Məmmədov kimi ziyallılarımızın, vaxtında Heydər Əliyevi dəstəkləməsi nəticəsində, Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevlə həmrəy olduqlarını nümayış etdilər.

Sonra isə vaxtı çatanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyevin ətrafında həmrəy olmaları işğal altında olan torpaqlarımızın azad olması ilə nəticələndi.

Millət Vəkili Aqil Məmmədov kimi, ziyallılarımızın uzaq görən siyasətləri nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımız bu gün azaddır.

Bir Qarabağlı kimi işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın, azad olmasına sevinən Aqil Məmmədov Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın rəşadərli ordusuna və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablarına təşəkkür edərək, igid xalqımızın fədəkarlığı qarşısında baş əydiyini bildirib.   


Xəbər lenti