Bakı Dövlət Universitetinin nəzdnində İqtisadiyyat və Humanitar Kollecin direktoru Ruxsarə Əliyeva: Təhsilimizin parlaq gələcəyini təmin edən Heydər Əliyev İrsini davam edən Preziden İlham Əliyev cənablarının fədakarlığıdır...

21-10-2021, 13:02
2175
Bakı Dövlət Universitetinin nəzdnində İqtisadiyyat və Humanitar Kollecin direktoru Ruxsarə Əliyeva: Təhsilimizin parlaq gələcəyini təmin edən Heydər Əliyev İrsini davam edən Preziden İlham Əliyev cənablarının fədakarlığıdır...

 

Hər bir şəxsin daxili aləmi, əməlləri və özündən sonra qoyduğu şəxsi irsi, həmin şəxsin kimliyini müəyyən edir. Biz bütün peşələrin gözəlliyini görsəkdə, nədənsə müqəddəs və şərəfli peşə dedikdə hər kəsin ağlına ilk olaraq müəllimlik peşəsi gəlir. 

Hətda milli filimlərimizdə belə, bizim Cəbiş müəllim, Kefi İsgəndər və bu kimi saysız filimlərimizin əsas obrazında  müəllim küyfiyyəti, yol göstərən şəxs mövcuddur. Bu da bizim günütik olaraq bu peşəyə daxili hörmətimiz və sevgimizdən irəli gəlir. 

Dünyanın hansı nöqtəsindən baxsaq müəllim zirvəsini hər uerdə və hər zaman uca görərik. Və bəşəriyyətin parlaq gələcəyi yalnız elm olduğunu bizə göstərən insanlara   bütün dünyada təzim edir, onlara sözün əsl mənasında xilaskar kimi baxır. Əbəs yerə deməyiblər insanın yaddaşına ona pisi və yaxşını öyrədən ömürlük həkk olur. Müəllim cəmiyyətin memarıdır. Bütün peşə sahibləri nəyisə ərsəyə gətirmək üçün bilik və bacarığını səfərbər edirlər. Müəllimin isə şah əsəri bilik verib sabahına işıq tutduğu, cahillikdən, nadanlıqdan qurtardığı, sözün əsl mənasında, çörək verdiyi mənəm, sənsən, odur, bizik. Yəni bəşəriyyət ona möhtacdır.

 

Xalqını, Vətənini sevərək milli-mədəni irsimizə hörmətlə yanaşan, respublikamızda savadlı tələbələr yetişdirən,təhsil sisteminin inkişafında bilikli  kadrların hazırlanmasında əvəzsiz xidməti olan Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin direktoru Rüxsarə Əliyevanın sayəsində kollecdə əlverişli təhsil mühiti formalaşdırılıb, hər şey uğurlu nəticəyə hesablanıb.

 

Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci 26 avqust 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən Bakı Plan-Uçot Texnikumunun bazasında yaradılmışdır. 11 iyul 2020-ci ildə isə Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində publik hüquqi şəxs statusuna malik olan İqtisadiyyat və Humanitar Kollecə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edildi.

 

Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecin direktoru Rüxsarə Əliyeva vəzifəyə gəldiyi gündən görülən işlərin siyahısına nəzər salanda həyata keçirilən genişmiqyaslı işlərin bariz nümunəsini görmək olar.Kollecdə kiçik mütəxəssislərin hazırlanması üçün dövrün tələbləri ilə ayaqlaşan maddi-texniki baza və ixtisaslı müəllim heyəti vardır. Kollec şəhərin sənaye müəssisələri, təşkilatları, elmi ocaqlar, təhsil müəssisələri ilə işgüzar əlaqələr saxlayır, tələbələrin aldıqları nəzəri biliklərin təcrübədə möhkəmləndirilməsində onların köməyindən istifadə edir.

 

Kollecdə təlim-tərbiyə işlərinin təhsildə aparılan islahatlara, təhsil qanunun tələblərinə müvafiq səviyyədə aparılmasına, məzunların mütəxəssis kimi yerləşdirilməsinə ciddi fikir verilir. Respublika Təhsil Nazirliyinin əmrləri, göstərişləri, təlimatları dəqiq və vaxtında yerinə yetirilir. Təhsil Nazirliyinin Təhsil problemləri İnstitutu, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu ilə müntəzəm əlaqə saxlanılır, normativ tədris sənədləri blankları alınır, tədris planları və dərs proqramları üzərində birgə iş aparılır, müəllimlərin ixtisasartırma kursunda iştirakları təmin edilir.

 

Ümumiyyətlə, kollecdə gələcək orta ixtisaslı kadrların hazırlanmasında pedaqoji kollektivin hər bir üzvü öz bilik və bacarığını əsirgəmir, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi naminə bütün işləri günün tələbləri səviyyəsində qurmağa calışılır.

 

Rüxsarə Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecində də daim müəllimlərin və tələbələrin qayğısına qalmasında hər zaman ədalət pirinsipinə sadiq qalaraq bir pioritet kimi əsas şüarı olmuşdu . Təhsildə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və uğurlar qazanılmasında Rüxsarə müəllimənin böyük zəhməti vardır .

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin direktoru Rüxsarə Əliyeva öz statusuna layiq fəaliyyət göstərir.

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin direktoru Rüxsarə Əliyeva Azərbaycan dövlətinə, xalqına və ölkə rəhbərliyinə sədaqətlə bağlı olan, özündə Ümum Milli Liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin siyasi yolunu davam edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyevin dəstəkləyən şəxslərdən biridir.

 - Azərbaycan xalqının Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev cənablarının ətrafında bir yumuruq kimi birləşməsi,  rəşadətli ordumunuzun şücayəti və  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev cənablarının siyasi iradəsi nəticəsində 44 günlük az bir zaman içində erməni terorçularından azad edilən torpaqlarımız Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev cənablarının adı, Azərbaycanın yeni tarixinə qızıl həriflərlə yazıldı. Səbəbi isə Şah Ismayil Xətaidən sonra Azərbaycan hər yüz ildə öz tarixi torpaqlarının bir hissəsini itirirdi. Məhs Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev uzun müddət sonra işğal edilmiş torpqları azad edən yeganə rəhbər kimi, əbədi olaraq dünya tarixində özünə məxsus yerini aldı. Onuda danmaq olmaz ki Ümum Milli Liderimiz Heydər Əliyevin dağılıb talan edilmiş ölkəni Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevirməsi qələbənin təmin olunmasında byük rolu var...

Bu səbəbdəndə Azərbaycanın qurtarıcısı olan Heydər Əliyev və onun  irsini davam edən İlham Əliyev Azərbaycanı işıqlı sabaha aparan şəxlər kimi xalqımızın liderləri statusuna laiq görülüb...

 

Bizdə reddaksiyamızın adından Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin direktoru Rüxsarə Əliyevaya işləində müvəffəqiyyətlər arzu edirik.

 

 


Xəbər lenti