Mədət Ələkbər oğlu Zeynalov Ağstafa rayon təhsilinin qarantıdır…

12-07-2022, 17:53
23 247
Mədət Ələkbər oğlu Zeynalov Ağstafa rayon təhsilinin qarantıdır…

Əziz oxucular!

Azərbaycan xalqının Dədə Qorqud kimi, qədim kökümüzdən bizə yadigar qalan  Oğuz türk dastanı dünya xalqlarının bizim mədəni qədim irsimizə hörmətlə yanaşmaq məcburiyyətində qoyub. Belə ki, Kitabi Dədə Qorqud dastanı xalqımızın həmişə, ali intelektual patensiala malik olduğunun sübutudur. Müstəqilliyimizin ilk günlərindən, Ümummilli Liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyev 70 – ci illərdə həyatı bahasına Dədə Qorqud mədəni irsinin araşdırılıb ərsəyə gətirilməsində əvəz olunmaz fədakarlıqla Azərbaycan Filoloqlarına verdiyi dəstək sayəsində Kitabi Dədə Qorqudun alimlərimiz tərəfindən bitmiş elmi iş kimi ortaya qoydu, bu Rus keşişlərinin Monqol  -  Tatarların 300 - illik əsarətindən qurtarmaq üçün uydurduqları İvan Susanin nağlı deyildi. Ulu əjdadımız Dədə Qorqudun bizə miras qoyduğu nəsiyyət dolu tarixi həqiqəti əks edən, elmi iş idi. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin elm və mədəniyyətin inkişafı istiqamətində gördüyü işlər ona xas sistemlilik, ardıcıllıq və gələcəyə hesablanması ilə seçilmişdir. Xalqın özünü dərk etməsində, milli köklərə daha möhkəm bağlanmasında folklorun əvəzsiz rol oynadığını nəzərə alan Heydər Əliyev 10 - noyabr 2001 - ci ildə “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 - illik yubileyinin keçirilməsi haqqında tarixi fərman imzalamışdır. Həmin fərman “Kitabi - Dədə Qorqud” haqda, bu eposun yaranma dövrü haqda yenidən düşünüb - daşınmaq zərurətini meydana çıxardı. “Kitabi - Dədə Qorqud” barədəki çıxışlarında bu dastanın VII - əsrdə yaranmasını xüsusi olaraq diqqətə çatdıran, bu dastanın Azərbaycan xalqı ilə yanaşı, digər türk xalqlarının da ədəbi abidəsi olduğunu qeyd edən Heydər Əliyev epos və milli dövlətçilik məsələsi üzərində daha ətraflı dayanmağı vacib saydı. Siyasi müstəqillik, Oğuz elinin başqa dövlətlərdən asılı olmaması ideyasının “Kitabi - Dədə Qorqud”da qabarıq ifadə edilməsinə əsaslanan Heydər Əliyev Azərbaycanın siyasi müstəqilliyinin qorunub saxlanması və daha da möhkəmləndirilməsi işində bu eposun mühüm əhəmiyyət daşımasını xüsusi olaraq vurğuladı. “Kitabi - Dədə Qorqud” haqqındakı çıxışlarında Heydər Əliyev “əxlaq kodeksimiz”, “milli estetikamızın mötəbər qaynağı”, “tariximizin, etnik yaddaşımızın, arxaik təfəkkürümüzün güzgüsü”, “nitqimizin, dilimizin, mənəviyyatımızın, ruhumuzun nəğməsi” adlandırdığı bu dastanın açılmayan səhifələrinin, öyrənilməyən məsələlərinin olduğuna diqqəti yönəldib, bu dastanla bağlı gələcək araşdırmalara yol açdı. 

Heydər Əliyev elim, mədəniyət, təhsil, tarix sahəsində ölduğu kimi, ölkə idarəşiliyi və xalqımızın həyatında rol oynaya biləcək bütün sahələrin bünövrəsini qoyub, inkişafına nail oldu.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev irdinin varisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev  elm və mədəniyyət sahəsinə olan diqqət və qayğısı sayəsində, azərbaycan təhsilinin dinamik inkişafına nail oldu. Milli irsimizin qorunub saxlanmasında böyük rolu olan YUNESKA - nın və İSESKA - nın xoş məramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun Vitsa Prezidenti Leyla xanım Əliyeva Azərbaycan elim və mətədiyyətinə olan əvəz olunmaz fədakar qayğı və diqqətləri sayəsində uşaq evlərində, məktəblərdə və ali  təhsil ocaqlarında keçirdikləri çox şaxəli tədbirlərlə, yetim uşaqlara göstərilən ana qayğısı ilə yanaşı təhsil  üçün tələb olunan bütün resurslarla təmin etdilər. Gənclərimizə bu şəkildə stimul verən Azərbaycan Hakimiyyəti bu gün hər sahədə gənc və elimli kadırların yetişməsinə nail oldular. 

Bu gənc kadırlardan biridə Akstafa Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Mədət Əkbər oğlu Zeynalovdur.    

Ağstafa rayon Təhsil Şöbəsi 1990 - cı ildə yaradılıb. Hazırda təhsil şöbəsinin tabeliyində 39 - ümumi təhsil müəssisəsi və 2 - məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, İlham Əliyev İlham Əliyev ölkədə gənclərə və gəncliyə verdiyi qiymət daim özünü doğruldur. Gənc kadrların əmək fəaliyyəti, səmərəli işi, öhdələrinə düşən vəzifələrin şərəflə yerinə yetirməsi göz qabağındadır.   

2020 - ci tədris ilinin əvvəlindən Ağstafa Rayon İcra başçısı tərəfindən Ağstafa Rayon Təhsil Şöbəsinnin müdürü təyin edilən Zeynalov Mədəd Ələkbər oğlu Ağstafa rayon təhsilinin dinamik inkişafına nail nail olub. 

Ağstafa Rayon Təhsil Şöbəsinnin müdürü Zeynalov Mədəd Əkbər oğlu hakda kiçik məlumatı diqqətinizə çatdiraq.

Zeynalov Mədəd Əkbər oğlu 1985 - ci ildə Ağstafa rayonunun Aşağı Kəsəmən kəndində anadan olub. 1992 - ci ildə Aşağı Kəsəmən kəndinin Şahin Abbasov adına tam orta məktəbinə qəbu olaraq, 2003 - cü illdə fərqlənmə deplomu ilə bitirib, Sumqayıt Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsinə yüksək balla qəbul olub. 2007 - ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetini  bitirib, Ağstafa rayonunun Aşağı Kəsəmən kəndininin Şahin Abbasov adına tam orta məktəbində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Hərbi xidmətə çağırılan Zeynalov Mədəd Əkbər oğlu, Füzuli istiqamətində hərbi xidməti ilə yanaşı ehtiyatda olan zabit kursu keçərək ehtiyata buraxılıb. 2008 - ci ildə hərbi xidmətdən tərxis olunaraq, müəllim peşəsinə davam edir. 2016 - cı ildə müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi imtahanında 60 baldan 54 bal toplayıb. 2018 - ci ildə təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrand müsabiqəsinin qalibi olub. Bu ildə də direktorların işə qəbulu imtahanında hər iki mərhlədə uğur qazanıb, 2019 - cu ildə Köçəsgər kənd Azər Ələkbərov adına 2 - nömrəli tam orta məktəbə direktor təyin edilir. 2019 - cu ildə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaql Respublika Komitəsinin keçirdiyi “İlin Peşəkar Gənci”nominasiyasında fəxri fərmana layiq görülüb. 

Nəhayət, Mədəd Zeynalovun bilik və bacarığı, sağlam gəncliyi, təşkilatçılığı nəzərə alınaraq 2020 - ci ildə Ağstafa Rayon Təhsil Şöbəsinə müdir təyin edilib.  Ailəlidi, 1 - övaldı var.

Gənc kadr Mədəd Zeynalov bilik və bacarığı ilə yanaşı həm də təşkliatçılığı, pdaqoji ustalığı, nümunəviliyi ilə də seçilir. Mədəd Zeynalov rayonun ictimai - siyasi fəaliyyəti ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə də fəal iştirak edir. Qısa bir müddətdə təhsil şöbəsində apardığı yeniliklər öz əməli nəticəsini verir. Mədəd Zeynalovun təhsil şöbəsinə təyin edildiyi ildə əvvəlki ilə nisbətən buraxılış siniflərindən ali və orta ixtisas məktəblərinə iş verənlərin sayı 10 faiz, qəbul imtahanlarında 600 baldan yuxarı toplayanların sayı isə 20 nəfər artıb.

Mədəd Zeynalov qısa bir müddətdə məktəblərdə apardığı önəmli işlər, o cümlədən şagirdlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilən maarifləndirmə işləri, təlim və tərbiyənin müasir dövrün tələblərinə cavab verməsində qarşıya qoyulan tələblər, hazırda öz bəhrəsini verir. İstər pedaqoji kollektiv, istərsə də şagirlərin dərsə davamiyyəti yüksək səviyyəyə çatıb. Bu da Mədəd Zeynalovun bacarığının lazımi səviyyədə olamasından xəbər verir. 

 Bundan əlavə, rayonda təhsil sisteminin daha da yaxşılaşması üçün hər an məktəblərə baş çəkən, müəllim və şagirdlərin qayğısı ilə maraqlanıb, hər an lazım olan dəstəyi verməyə hazır olduğunu bütünrayona praktiki olaraq məlumdur.

Təhsil Nazirliyinin Qərarı ilə rayon təhsil şöbələri Regianal Təhsil idarəsinin tabeçiliyində çalışacaq. Ümid edirikki Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Emin Eldar oğlu Əmrullayev və Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsinin müdürü Arslan Hacıyev  savadı, çalışqanlığı və bacarığı ilə heç kimdən dala qalmayan Ağstafa Rayon Təhsil Şöbəsinnin müdürü Zeynalov Mədəd Əkbər oğlu kimi qiymətli cavan kadırları qiymətləndirərək onların təhsil sahəsində olan karyeralarına təkan verməyə yardımçı olacaqlar.

Bizdə redaksiyamızın adından, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Eldar oğluna, Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsinin müdürü Hacıyev  Arslana və Ağstafa Rayon Təhsil Şöbəsinnin müdürü Zeynalov Mədəd Əkbər oğluna işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik.

скачать dle 12.1
Xəbər lenti